Đất Nhơn Trạch
$550

Thuộc xã Vĩnh Thanh, 550 ngàn/1m2, chỉ một lô duy nhất, có s
cách đây 2 năm 5 months.

Đất Nhơn Trạch $550 Thuộc xã Vĩnh Thanh, 550 ngàn/1m2, chỉ một lô duy nhất, có s

550,000 VND
Đất Nhơn Trạch
$550

Thuộc xã Vĩnh Thanh, 550 ngàn/1m2, chỉ một lô duy nhất, có sổ hồng
Chuyên mục: