6
₫8,999,000 - Paul Apple 2

6s plus 32gb
Hàng công ty..
Mới active 5-6 ngày..
Còn bảo hà
cách đây 2 năm 4 months.

6 ₫8,999,000 - Paul Apple 2 6s plus 32gb Hàng công ty.. Mới active 5-6 ngày.. Còn bảo hà

98,900 VND
6
₫8,999,000 - Paul Apple 2

6s plus 32gb
Hàng công ty..
Mới active 5-6 ngày..
Còn bảo hành Apple 11 tháng 25 ngày..
Gia cũ: 9.899k
Nay sale: 8.999k
Call: 0969 573378.
Ngã 3 trị an.chợ sông may
Sơn 17 tuổi dễ dụ
Địa điểm: 
Chuyên mục: