22x55.đất ở nông thôn.100m thổ.cách qlộ 2.5 km.
Dân đông gần chợ trường học
cách đây 2 năm 2 months.

22x55.đất ở nông thôn.100m thổ.cách qlộ 2.5 km. Dân đông gần chợ trường học

1,200,000,000 VND
22x55.đất ở nông thôn.100m thổ.cách qlộ 2.5 km.
Dân đông gần chợ trường học Ủy ban ndx sông thao.
Đường nhựa
Thích hợp chia lô..
Kh01668033187.
Xã sông thao trang bom đồng nai.
Giá1.2 tỷ
Chuyên mục: