Mình có đất diện tích là 9819m thuộc ấp 1 xã sông nhạn , cẩm mỹ
₫200 - Long T
cách đây 2 năm 5 months.

Mình có đất diện tích là 9819m thuộc ấp 1 xã sông nhạn , cẩm mỹ ₫200 - Long T

200,000,000 VND
Mình có đất diện tích là 9819m thuộc ấp 1 xã sông nhạn , cẩm mỹ
₫200 - Long Thành

Giá 200tr/ sào, đất có 300m thổ cư, đường xe hơi vào vô tư
Chuyên mục: