cân tuyển gấp 1 bảo vệ nam đi lam ngay tại shop thoi trang ở trân duy hưng đường
cách đây 2 năm 4 months.

cân tuyển gấp 1 bảo vệ nam đi lam ngay tại shop thoi trang ở trân duy hưng đường

5,000,000 VND
cân tuyển gấp 1 bảo vệ nam đi lam ngay tại shop thoi trang ở trân duy hưng đường , đường láng quang
₫700,000 - Hoàng Quốc Việt

cân tuyển gấp 1 bảo vệ nam đi lam ngay tại shop thoi trang ở trân duy hưng đường , đường láng quang trung hà đông ha nội
lương 3 tháng đâu 5tr tăng ca thêm 2 tiếng tính 5tr8
sau 3 tháng lên lương 6tr2 tăng ca 7tr3 tuổi 25 đến 55
hạn nop hso 22/3
liên hệ chị nga :0968439198
Địa điểm: 
Chuyên mục: