Bán đất Nhơn Trạch
FREE - Ho Chi Minh City, Vietnam

Bán đất ấp 3 Long thọ , hẻm 1
cách đây 3 năm 4 tuần.

Bán đất Nhơn Trạch FREE - Ho Chi Minh City, Vietnam Bán đất ấp 3 Long thọ , hẻm 1

1,000 VND
Bán đất Nhơn Trạch
FREE - Ho Chi Minh City, Vietnam

Bán đất ấp 3 Long thọ , hẻm 1
Ngang 30 sâu 36m
Qui hoạch đất ont
Giá 3,65tr/m2
Alo 0933209906
Địa điểm: 
Chuyên mục: