đất Long Đức long thành đồng nai
FREE - Khu Công Nghiệp Long Thành

Mình cần bán l
cách đây 2 năm 5 months.

đất Long Đức long thành đồng nai FREE - Khu Công Nghiệp Long Thành Mình cần bán l

1,000,000,000 VND
đất Long Đức long thành đồng nai
FREE - Khu Công Nghiệp Long Thành

Mình cần bán lô đất xã Long Đức tờ 22 thửa 225 165m +80 tc giá 1 tỷ thương lượng chút đỉnh ,
Chuyên mục: