TD
FREE

Sỹ:
cách đây 2 năm 4 months.

TD FREE Sỹ: "Thấy nhiều người bán nước hoa Charme nhiều chị không bán đâu sợ

1,000,000 VND
TD
FREE

Sỹ: "Thấy nhiều người bán nước hoa Charme nhiều chị không bán đâu sợ không bán được"
Em: tại sao chị không đặt vấn đề nhiều người bán chứng tỏ hàng dễ bán. Cung phải có cầu. Kinh doanh phải có lợi nhuận, không có lợi nhuận không ai bỏ vốn đi làm không công.
Ai còn tâm lý vậy nữa bỏ đi và ib em nhanh. Tuyển sỹ với 5 sản phẩm vốn 1 triệu.
Chuyên mục: