Thanh lý trúc giống
₫250 - Hà Tĩnh (thành phố)

Thanh lý trúc phật bà giống. 
250k
cách đây 2 năm 3 months.

Thanh lý trúc giống ₫250 - Hà Tĩnh (thành phố) Thanh lý trúc phật bà giống. 250k

250,000 VND
Thanh lý trúc giống
₫250 - Hà Tĩnh (thành phố)

Thanh lý trúc phật bà giống.
250k/kg
Hang ngắn thanh lý. Như hình
0966411000