Bán gà khét  huyên trâm 1kg250...tau pin..rât sung...nêt hung dữ  bao xổ lỳ lun..093319
cách đây 2 năm 4 months.

Bán gà khét huyên trâm 1kg250...tau pin..rât sung...nêt hung dữ bao xổ lỳ lun..093319

1,000 VND
Bán gà khét huyên trâm 1kg250...tau pin..rât sung...nêt hung dữ bao xổ lỳ lun..0933195747 bien hòa
₫1,500,000 - Thành phố Hồ Chí Minh