HM
₫420 - Dingtea BIÊN HOÀ

#Hm #Birkin #30cm #F1A
Về đủ màu....!!!!
Quá sang chảnh...!
cách đây 2 năm 4 months.

HM ₫420 - Dingtea BIÊN HOÀ #Hm #Birkin #30cm #F1A Về đủ màu....!!!! Quá sang chảnh...!

420,000 VND
HM
₫420 - Dingtea BIÊN HOÀ

#Hm #Birkin #30cm #F1A
Về đủ màu....!!!!
Quá sang chảnh...!hí hí
hốt nhanh nha khách k hết màu ạ....!
Giá #420k
sổ thẻ tag mac đầy đủ nhé khách iu...!❤️