Đất sào Long Khánh
₫255 - Xã suối tre. Thị xã Long khánh, đồng nai

1,6 mẫu đấ
cách đây 2 năm 4 months.

Đất sào Long Khánh ₫255 - Xã suối tre. Thị xã Long khánh, đồng nai 1,6 mẫu đấ

255,000,000 VND
Đất sào Long Khánh
₫255 - Xã suối tre. Thị xã Long khánh, đồng nai

1,6 mẫu đất ấp cấp Rang, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh. 255tr/sào
Chuyên mục: