Công ty trách nhiệm hữu hạn thanh niên xung phong.
Tuyển gấp 20 nam nữ lao động ph
cách đây 2 năm 4 months.

Công ty trách nhiệm hữu hạn thanh niên xung phong. Tuyển gấp 20 nam nữ lao động ph

30,000 VND
Công ty trách nhiệm hữu hạn thanh niên xung phong.
Tuyển gấp 20 nam nữ lao động phổ thông
Làm việc tại công ty Tainan Biên Hòa 2
Mức lương cụ thể như sau mức lương cụ thể như sau
175000₫/ 8 giờ
Tăng ca 30 ngàn đồng trên giờ
Thời gian làm việc như sau;
Có thể làm 3 ca và 2 ca
Địa điểm: 
Chuyên mục: