.
₫15 - Biên Hòa

Khách lấy em ship luôn nha 😍😍😍
Me ngào đường 20k
Trà sữa
cách đây 2 năm 4 months.

. ₫15 - Biên Hòa Khách lấy em ship luôn nha 😍😍😍 Me ngào đường 20k Trà sữa

15,000 VND
.
₫15 - Biên Hòa

Khách lấy em ship luôn nha 😍😍😍
Me ngào đường 20k
Trà sữa 15k
Bánh tráng me 10k
Nhà làm nên m.n yên tâm nhé 🍀🍀🍀
Địa điểm: 
Chuyên mục: