Chân gà xã tấc đây
₫50 - Biên Hòa

50k 1 hủ bự chà bá luôn ạ
Bao ngon ngen.10 kh
cách đây 2 năm 11 months.

Chân gà xã tấc đây ₫50 - Biên Hòa 50k 1 hủ bự chà bá luôn ạ Bao ngon ngen.10 kh

50,000 VND
Chân gà xã tấc đây
₫50 - Biên Hòa

50k 1 hủ bự chà bá luôn ạ
Bao ngon ngen.10 khách khen hết 10 luôn ý ạ
Địa điểm: 
Chuyên mục: