bò bía
₫40 - Biên Hòa

40k/1 phần cuốn đc 10-12 cái ngon lắm mhaaa😘😘
ai ăn e sh
cách đây 2 năm 1 tháng 1 tháng.

bò bía ₫40 - Biên Hòa 40k/1 phần cuốn đc 10-12 cái ngon lắm mhaaa😘😘 ai ăn e sh

40,000 VND
bò bía
₫40 - Biên Hòa

40k/1 phần cuốn đc 10-12 cái ngon lắm mhaaa😘😘
ai ăn e ship nhé
Địa điểm: 
Chuyên mục: