Bán
$4 - Biên Hòa

- samsung ...trenplus..400k..
- samsung....win....500k...
Blackberry.......z10
cách đây 2 năm 3 months.

Bán $4 - Biên Hòa - samsung ...trenplus..400k.. - samsung....win....500k... Blackberry.......z10

400,000 VND
Bán
$4 - Biên Hòa

- samsung ...trenplus..400k..
- samsung....win....500k...
Blackberry.......z10.....,.900k.
- lg...g3..sóng chập chờn...900k...
- LG......G3 cát 6......1t4..
- samsung.......a5...1650.....
- samsung....,,..,,.....note5.....xanh....4t3...
- samsung ....s7e..........5t9...vn...
- ipad .1.......1t2.....
- iphon ....6...,full...4t1......
- iphon ....6...mvt..64g ..................3t7
-' iphon...6..plus ...mvt ........4t8...
- iphon...6s plus.....mvt....5t4.....
@@@ bảo hành trách nhiệm...mua ib
- call 0963737676
Địa điểm: