SuQue
₫30 - Biên Hòa

Su Que sữa tươi mát lạnh 😚 nắng nóng thế này mà có hộp
cách đây 2 năm 3 months.

SuQue ₫30 - Biên Hòa Su Que sữa tươi mát lạnh 😚 nắng nóng thế này mà có hộp

30,000 VND
SuQue
₫30 - Biên Hòa

Su Que sữa tươi mát lạnh 😚 nắng nóng thế này mà có hộp ăn thì còn gì bằng 😚
Ai ăn thì hú e giao tới nha
1 hộp 10 cái chỉ 30k vị sữa tươi
1 hộp 10 cái chỉ 35k vị trà xanh
ib e ngay nhé
Địa điểm: