Hành tăm, tỏi Bắc
₫40 - Biên Hòa

Hành tăm 40k/1 ký. Tỏi Bắc 55k/1 ký. Freeship BH
cách đây 2 năm 11 months.

Hành tăm, tỏi Bắc ₫40 - Biên Hòa Hành tăm 40k/1 ký. Tỏi Bắc 55k/1 ký. Freeship BH

40,000 VND
Hành tăm, tỏi Bắc
₫40 - Biên Hòa

Hành tăm 40k/1 ký. Tỏi Bắc 55k/1 ký. Freeship BH nha
Địa điểm: 
Chuyên mục: