Tuyển dụng
FREE - Thanh Hóa

Do công việc kinh doanh tháng 4 nhiều việc, mình cần th
cách đây 2 năm 9 months.

Tuyển dụng FREE - Thanh Hóa Do công việc kinh doanh tháng 4 nhiều việc, mình cần th

200,000 VND
Tuyển dụng
FREE - Thanh Hóa

Do công việc kinh doanh tháng 4 nhiều việc, mình cần thêm 5 nhân viên kinh doanh online . Thu nhập 150-200k/ ngày hoặc hơn tùy thuộc vào năng lực các bạn.
Thời gian làm việc tự sắp xếp. Không đi lại, không mất vốn phí, không đặt cọc.
yêu cầu: từ 22 tuổi trở lên, có gia đình, chăm chỉ, nghiêm túc. có laptop hoặc smart phone.
liên hệ: ib msg hoặc 0973779701
Chuyên mục: