BÁO GIÁ IPHONE
₫2,500,000 - Hải Phòng

Giá cửa hàng
5s 16G zin keeng 2.200k
6 64G zin kee
cách đây 2 năm 11 months.

BÁO GIÁ IPHONE ₫2,500,000 - Hải Phòng Giá cửa hàng 5s 16G zin keeng 2.200k 6 64G zin kee

2,200 VND
BÁO GIÁ IPHONE
₫2,500,000 - Hải Phòng

Giá cửa hàng
5s 16G zin keeng 2.200k
6 64G zin keeng 3.550k
6s 16G zin đẹp 98 99% 3.990k
6s 64G keeng lv 4.900k
7 128G 98% 8xxx

Lẻ thì inbox mình lẻ công thêm tiền phụ kiện bảo hành hình thức pin ............
Chuyên mục: